Има ли евтина SEO оптимизация (достъпна SEO оптимизация)?

Да, определено има фирми и хора, които предлагат евтина SEO оптимизация (достъпна SEO оптимизация) на сайт.

Друг е въпросът дали този тип SEO оптимизация на сайт е ефективна?

Отговорът на този въпрос може да разочарова много хора, които търсят подобна услуга:

НЕ, не е ефективна и няма да доведе до желаните от вас резултати.

Защо?

Причината е само една – времето.

Времето е константа!

Всички хора имат по 24 часа на разположение в денонощието, без значение от религия, пол, раса, социално положение и т.н.

SEO специалистите също са хора и са ограничени от времето.

Сега ще се попитате каква връзка има времето с цената на SEO оптимизацията?

Понеже обичам да отговарям чрез примери и сега ще го направя.

Нека разгледаме два сценария:

SEO специалист № 1, който работи по 5 проекта успоредно и получава средно по 1000лв. на проект. Той получава 5000лв. сумарно за вложеното време и усилия в проектите, по които работи.

SEO специалист № 2, който работи по 50 проекта успоредно и получава средно по 100лв. на проект. Той също получава 5000лв. сумарно за вложеното от него време и усилия в проектите, по които работи.

Да предположим, че средния брой работни дни в един месец са 21.7, а работните часове в един ден са 8.

(21.7 * 8) = 173,6 работни часове / месец – това показва, че и двамата специалисти имат на разположение 173,6 работни часа месечно.

В първия сценарий специалистът ще може да вложи приблизително по 35 работни часа във всеки един проект (173,6 / 5) ≈ 35 часа.

Във втория сценарий, специалиста ще може да вложи приблизително по 3,5 работни часа във всеки един проект (173,6 / 50) ≈ 3,5 часа.

Времето, вложено във всеки един проект определя ефективността на SEO услугите и постигнатите крайни резултати.

Едно е да влагаш по 35 часа месечно в даден проект, а съвсем друго е да влагаш по 3 часа и половина. Разликата е точно 10 пъти.

Нека разгледаме следните сценарии:

Вие търсите евтина SEO оптимизация (достъпна SEO оптимизация) и намирате фирма, която да ви я предложи.

Евтина SEO оптимизация - Достъпна SEO оптимизация

Инвестирате по 100лв. месечно във вашата SEO оптимизация.

Вашите конкуренти не търсят евтино решение, а ефективно и избират надеждна фирма за SEO оптимизация.

Инвестират по 1000лв. месечно в тяхната SEO оптимизация.

SEO оптимизацията е едно състезание и това състезание не е спринт, а маратон.

Сега си представете следната картина:

Вие сте на пистата и изминавате по 3.5 км. на месец.

Вашите опоненти изминават по 35 км. на месец.

След 12 месеца вие ще сте изминали 42 км., а вашите опоненти ще са изминали 420 км.

А сега си представете, че пистата са резултатите на Google.

Според вас кой ще финишира на по-челни позиции?

Състезание с вашите конкуренти в Google

Разбира се нещата не са толкова прости и лесни за изчисляване, но причинно-следствената връзка е ясна.

Тук възниква следният въпрос:

Нали част от процедурите в SEO оптимизацията могат да се автоматизират?

Да, малка част от процедурите могат да се автоматизират, но огромна част от процедурите се правят ръчно от специалистите, респективно изяждат най-ценният им ресурс, а именно времето.

Времето е причината, поради която няма как един SEO специалист да може да обслужва успоредно много на брой проекти.

С увеличаване на броят проекти се намалява времето, което се инвестира във всеки един проект.

Това от своя страна рефлектира негативно и правопропорционално на крайните резултати.

Колкото повече проекти поема един специалист, толкова по-малко време влага в тях, а това от своя страна води до по-ниска ефективност на услугите, които предлага.

Друга причина за високата цена на услугата е специфичната област, в която работи даденият специалист.

Това е сравнително нов продукт, който се предлага на пазара и като такъв е все още малко познат. Т.е. не е дисциплина, която е общодостъпна в учебните заведения, не се изучава в училищата и университетите.

Всеки специалист в тази област инвестира неимоверно много време в себе си, преминавайки високоплатени курсове и семинари, обучавайки се на чуждоезични платформи, преминавайки множество международни тестове, за да получи необходимите знания, квалификация и сертификати.

Този процес на обучение и самоусъвършенстване е непрекъснат и постоянен, защото актуализациите, които се правят от Google и останалите търсачки са ежедневни.

Тези актуализации оказват пряко влияние върху класирането на сайтовете в Google, което от своя страна води до необходимостта от усъвършенстване и надграждане на цялостния процес по SEO (Search Engine Optimization).

SEO оптимизацията не е наука с точно и ясно разписани правила, напротив тя е едно уравнение с много на брой неизвестни.

Както честите промени, които правят търсачките в техните алгоритми, така и множеството неизвестни правят невъзможно изучаването на SEO (Search Engine Optimization) в конвенционалните университети.

SEO специалистите надграждат своите знания с много практика, тестване на модели на работа (A/B тестове), участия в работни групи, специализирани обучения, семинари и др.

Разходите от своя страна са другият основен компонент, който рефлектира върху цената на SEO оптимизацията.

Дори само разходите за основни SEO инструменти, които се използват от всички SEO специалисти могат лесно да достигнат четири цифрена сума месечно.

Всички SEO агенции са индивидуални и използват различен брой инструменти, които им помагат в процеса по SEO оптимизация.

А от там разходите за месечни абонаменти и годишни лицензи могат да достигнат много лесно и пет цифрени суми.

Тук няма да навлизаме надълбоко и да разглеждаме детайлно разходните пера като: разходи за външни услуги, разходи за заплати, осигуровки, данъци, комунални разходи, разходи за специализирани обучения и семинари и т.н.

Защо цената на SEO оптимизацията е висока?

Всички тези разходни пера в комбинация с ограниченото време на специалистите води до формиране на висока цена на SEO услугите.

SEO оптимизацията е скъпа услуга, следователно тя не е подходяща за всеки един бизнес.

Има много други канали за дигитален маркетинг, които могат да се използват, когато бюджетите са по-ниски, но SEO оптимизацията не е един от тях.

Причината за това не е, че SEO специалистите или фирмите за SEO оптимизация са алчни и искат много пари за услугите си, а че времето им е ограничено.

И за да могат да предлагат ефективни услуги, те продават своето време скъпо и работят с ограничен брой проекти.

Какво правят фирмите или хората, които предлагат евтина SEO оптимизация?

100% от фирмите предлагащи „евтина SEO оптимизация“ или т.нар. „достъпна SEO оптимизация“ работят с огромен брой проекти успоредно, за да могат да имат устойчив бизнес модел и да покриват разходите си.

Това означава, че ще инвестират минимално време във вашия проект, а това от своя страна рефлектира негативно изцяло върху крайните резултати.

Често фирми предлагащи евтина SEO оптимизация използват непозволени техники от Google т.нар. Black Hat SEO, за да се опитват да генерират някакви положителни резултати.

Защото това е единственият начин, чрез който могат да се вместят в ограниченото и крайно недостатъчно време за работа по даден проект.

В огромна част от тези случаи се налагат редица наказания от Google, които в последствие се отстраняват много трудно, а в не редки случаи положението е толкова трагично, че е необходимо да се смени направо домейна на сайта!

Това означава, че в повечето случаи евтината SEO оптимизация не само, че няма да помогне на вашия сайт, а ще му навреди.

Бързи SEO резултати на евтини и достъпни цени

Най-лошото е, че агенциите предлагащи достъпни SEO услуги вредят на целия бранш, защото повлияват негативно върху първото впечатление на клиента.

Когато човек веднъж се е опарил, не е получил очаквания резултат е много лесно да направи грешни генерални заключение за целия сектор.

Според него всички компании предлагащи SEO услуги са еднакви и работят неефективно, но това твърдение е крайно погрешно!

Както във всяка една сфера на дейност, така и в SEO, качеството е различно и зависи изцяло от фирмата, която предлага съответната услуга.

Въпреки че услугите са сходни, тяхното изпълнение и методология, респективно качество и краен резултат са строго индивидуални.

Няма как да обобщим нещата и да кажем „всички фирми за SEO оптимизация са еднакви“.

Това е все едно да кажем „всички мъже са еднакви“ или „всички жени са такива“.

Такива твърдения са абсурдни!

Трябва ли да избера достъпна SEO оптимизация за моя сайт?

След като сте се запознали с цялата тази информация, изборът остава изцяло във вашите ръце.

Обаче имайте едно наум, че когато по сайта ви е работила фирма, която предлага евтини и достъпни решение, след като я смените и отидете при сериозна фирма тогава цената ще е съвсем различна от стандартната.

Забележете, че въпросът не е, АКО я смените, а КОГАТО я смените.

Защото със сигурност ще ви се наложи да я смените.

Тогава сериозната агенция трябва да коригира нанесените вреди на сайта, което е свързано с повече времеви и финансови ресурси.

Както се казва: евтиното винаги излиза скъпо!

Заключение

Колкото и клиширано да звучи максимата, че цената определя качеството това твърдение е на 100% вярно, когато става въпрос за SEO услуги.

Следващият път, когато търсите евтина SEO оптимизация или достъпна SEO оптимизация си припомнете тази статия и нещата разписани в нея.

Тук няма никакви абстрактни неща, а само и единствено факти!

Когато фактите говорят дори и хората, които „знаят, могат и разбират от всичко“ мълчат!

Ivan Panchev SEOsofЗа автора

Казвам се Иван Панчев и се занимавам със SEO (Search Engine Optimization) от 2014 година като през това време съм работил изцяло върху собствени проекти, както на родния, така и на международния пазар.

Провеждал съм стотици A/B тестове върху тестови сайтове с цел да установя кои неща реално работят и водят до подобряване на класирането на сайтовете в Google.

Чрез тестовете, които провеждах в изолирана среда с тестови и контролни групи от сайтове успях изградя технологично Know-How и да докажа нещата, които работят и тези, които са само митове и легенди.

За разлика от много други хора, които след като прочетат нещо в интернет и го приемат за чиста монета, аз подлагах почти всичко на съмнение и го тествах, за да докажа дали реално работи или не.

В последствие имплементирах работещите и доказани неща върху собствените си проекти.

След повече от 2 години постоянни експерименти на принципа „проба – грешка“ и проведени стотици сплит тестове върху тестови сайтове и лични проекти бях натрупал определен опит и know-how.

2 години по-късно вече имах изградена ефективна работна рамка, която прилагах сполучливо върху личните си проекти и реших, че мога да разгърна тези знания и умения и да започна да предлагам SEO като услуга.

Така през 2016 година създадох бутиковата фирма за SEO оптимизация SEOsof ® с идеята да помагам на собствениците на малък и среден бизнес да развиват и разрастват проектите си онлайн.

Привърженик съм на SEO 3.0 или т. нар. „SEO на бъдещето“, което според мен вече не е бъдеще, а е настояще.

Според мен SEO 2.0 или т нар. „SEO на настоящето“ е навлязло в последната фаза от своя жизнен цикъл и трябва да се премине на следващо ниво, а именно SEO 3.0.

SEO 3.0 надгражда SEO 2.0 като при него фокусът е върху семантичното търсене, самообучаващите се системи (machine learning), изкуствения интелект (AI) и потребителското изживяване (UX).

Именно това са нещата, които приоритизирам когато работя върху даден проект без значение дали е клиентски или личен.

През свободното си време обичам да…

Свободно време?

За малко да забравя, че се занимавам със SEO, така че за какво свободно време можем да говорим…

2 коментара за “Има ли евтина SEO оптимизация (достъпна SEO оптимизация)?

  1. Евтиното винаги излиза скъпо, но за всеки влак си има пътници. Понякога има обстоятелства които предопределят цената а и в по-леки ниши може да се работи с по-ограничен бюджет.

    • Пано, напълно съм съгласен с теб. Всичко е индивидуално и зависи много от конкуренцията във вертикалата, в която оперира дадения бизнес. В по-леки ниши може да се работи и с по-органичен бюджет.

Коментарите са изключени.