SEO оптимизация - цена и модели на ценообразуване (SEO планове)

Заявете персонална оферта за оптимизация на вашия сайт и го популяризирайте в Google
В момента сме запълнени на 100% от капацитета си и не може да поемем нови клиенти.

Всеки сайт е индивидуален и има специфични нужди за неговата оптимизация, поради тази причина няма как да унифицираме цените на SEO услугите. Цените за SEO оптимизацията се определят на база много компоненти като: конкуренция в бизнес нишата, големина на сайта и редица други фактори. Именно поради тази причина е необходимо да се направи предварителен анализ както на сайта, така и на бизнес нишата с цел да се изготви персонална оферта за SEO оптимизация. Просто попълнете формата по-горе и ние ще изготвим детайлна и индивидуална оферта за вашия сайт. Гарантираме ви, че ще ви предложим най-доброто съотношение на цена / качество на пазара.

Можете да видите интересно изследване на Moz, в което над 600 SEO агенции споделят цените за SEO оптимизация и моделите, които използват при ценообразуването на услугите си. Също така можете да видите и друго по-актуално изследване отново на Moz, в което над 400 SEO агенции и SEO специалисти споделят сходна информация относно цените на SEO оптимизацията както и моделите за ценообразуване, които използват.

SEO оптимизация цена и модели на ценообразуване

Често хората, които не са използвали SEO услуги и не са запознати с тяхната същност смятат, че цената за SEO оптимизация е нещо абстрактно. Това е причината да бъдат много подозрителни, което е напълно нормално и е заложено в природата на човека. Хората имат 5 основни сетива – зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. SEO оптимизация на сайт е процес, който не може да се чуе, помирише, вкуси, докосне или види. Всичко това в комбинация с неизвестността и неразбирането на този процес кара много хора да се отдръпват от него и да не го използват. Именно поради тези причини всеки SEO специалист трябва да информира и детайлно да разяснява спецификите на SEO услугите на своите потенциални и настоящи клиенти. Хората, които вече са запознати и / или са използвали SEO услуги са осъзнали ползите от този процес. При тях дилемата не е дали да използват този процес или не, а как да се подобри ефективността и да се оптимизират разходите за него. Това може да стане чрез различни методи за ценообразуване при SEO оптимизацията. В следващите редове ще ви запознаем с моделите за определяне на цените при SEO оптимизацията в световен мащаб, както и техните силни и слаби страни.

Съществуват 6 основни модела за ценообразуване в SEO оптимизацията.

1. Fixed Price (Фиксирана цена)

Както се подразбира от името му, при този модел цената на SEO оптимизацията е фиксирана за определена SEO услуга, без да се взимат предвид индивидуалните фактори на проекта като: размер на сайта, текущо ниво на оптимизация, моментно класиране и др. Характерно за него е, че се заплаща за точно определена услуга, която трябва да бъде изпълнен, например: SEO одит, SEO копирайтинг, регистрация в определени бизнес каталози и др.

Плюсове:

 • Ясно ценообразуване.
 • Плащате само за определена услуга, от която имате нужда и за нищо допълнително.
 • Не се обвързвате с дългосрочни договори.
 • Еднократно заплащане.

Минуси:

 • Обхваща се изключително малка част от всички компоненти, които се използват в цялостния процес по оптимизация на сайта.
 • Резултатите могат да бъдат незадоволителни.
 • Подходящ само за сайтове, които оперират в ниско конкурентни ниши.

Според нас:

SEO (Search engine optimization) е комплексен процес, в който се обхващат стотици дори хиляди компоненти. Това от своя показва, че не би било ефективно само фиксирането на определени единични компоненти, защото по този начин се игнорира огромна част от всички други, които са взаимосвързани, но същевременно са неразделна част от цялостния процес по оптимизиране на сайта. Можем да онагледим процеса по следния начин: Представете си един автомобил. Той е изграден от хиляди части, за да може да работи правилно. Според вас дали този автомобил може да функционира коректно, ако в него са вложени само 3-4 части? Какво бихте избрали, ако ви се налага да правите избор между: двигател или спирачна уредба, гуми или кормилна уредба, масло или антифриз? Сами разбирате, че всички тези компоненти са свързани и допълващи се, следователно няма как да функционират самостоятелно – същото е положението и в SEO оптимизацията. Няма как да оптимизираме само няколко компонента, същевременно да игнорираме другите и да очакваме процеса да работи коректно и ефективно.

2. Monthly Retainers (Абонаментни месечни планове)

Това е може би най-разпространения модел за определяне на цена при SEO оптимизацията в световен мащаб. При него клиентите заплащат определена сума ежемесечно и цялата оптимизация на сайта се осъществява от външна фирма. Този план е предпочитан, защото вие делегирате целия процес по оптимизация на сайта си на компания, която е тясно специализиране в тази сфера. По този начин вие не трябва да мислите за отделните компоненти в цялостния процес, защото те ще се реализират изцяло от фирмата изпълнител.

Плюсове:

 • Ясно и фиксирано ценообразуване.
 • Имате повече време да се занимавате с основната си дейност, защото SEO оптимизацията ще бъде делегирана на външна специализирана компания.
 • Почти винаги получавате повече от колкото заплащате, защото получавате допълнителни полезни съвети (стига само да се вслушвате в тях) както за SEO (Search engine optimization), така и за цялостния дигиталния маркетинг.
 • Актуални и безопасни техники за SEO оптимизация (фирмата изпълнител е специализирана в този процес, следователно има голямо технологично ноу-хау, което от своя страна свежда риска от наказания, причинен от използването на непозволени или неактуални техники за оптимизация на сайтове).
 • Изграждате дългосрочни бизнес взаимоотношения с фирмата за SEO оптимизация.

Минуси:

 • Дългосрочни договори – в повечето случаи се сключват договори за 6, 9, 12 или повече месеци.

Според нас:

Това е един от най-рентабилните модели за определяне на цената при SEO оптимизацията. В повечето случаи клиентите наистина получават много повече за цената, която заплащат, макар да не го осъзнават. Хората, които се занимават със SEO оптимизация имат задълбочени знания и интереси и в други аспекти свързани с дигиталния маркетинг, които предоставят безвъзмездно под формата на препоръки и съвети. Можете да получите много повече добавена стойност от колкото сте заплатили, стига да се вслушвате в препоръките на SEO специалистите. Тяхната цел не е да ви лъжат или заблуждават, а напротив – да ви помагат! Ние възприемаме този модел като дългосрочно партньорство, а не като еднократно действие.

3. Hourly Price (Почасово заплащане)

Този модел за определяне на цена при SEO оптимизацията е изключително популярен при фрийлансърите. При него се заплаща почасово за всички инвестирани часове в определен проект.

Плюсове:

 • Ясно и прозрачно ценообразуване.
 • Заплащате само за часовете инвестирани във вашия проект.

Минуси:

 • Може да отнеме дълго време за постигане на резултати, ако не инвестирате достатъчно часове месечно.
 • Почасовото заплащане за SEO оптимизация е като да наемеш служител. Фокусът му може да не бъде в извършването на оптимизацията на сайта, а в чакане времето (работния ден) да свърши.
 • Непредвидени разходи – в някои случаи изпълнението на дадена задача може да отнеме повече време от планираното, което означава, че сметката, която ще заплатите за SEO оптимизация ще се увеличи.

Според нас:

При положение, че се опитвате самостоятелно да оптимизирате сайта си ви препоръчваме да наемете SEO специалист почасово, за да ви консултира и да валидира вашата работа. По този начин ще сте сигурни, че вървите в правилната посока и правите нещата коректно и в крак с последните тенденции при SEO оптимизацията на сайтове за търсачки. В интернет има много повече неактуална информация, отколкото актуална. Поради тази причина е напълно възможно да прилагате остарели или непозволени техники за SEO оптимизация, което от своя страна би довело до нищожни резултати и дори до налагане на наказания от Google.

4. Project Based Price (Заплащане за определен проект)

Този модел за определяне на цена при SEO оптимизацията се предлага много често. Той може да се разгледа като нещо средно между абонаментните месечни планове и почасовите SEO услуги. Подобно на модела „фиксирана цена“ при този модел се заплаща фиксирана цена, но този път вече се определя персонализирано спрямо конкретния проект. Взимат се предвид всички индивидуални фактори и на тяхна база се определя времевият и финансов ресурс, който ще е необходим за SEO оптимизацията на текущия проект. Всички допълнителни услуги от основния проект се заплащат допълнително от клиента. Често се използва за краткосрочна поддръжка или за подобряване на конкретен компонент от SEO оптимизацията.

Плюсове:

 • Ясно ценообразуване (плащате само за процедури, които са изцяло съобразени с вашия проект и неговите персонални нужди).
 • Еднократно заплащане.
 • Дава възможност да се подобри конкретен компонент в цялостния процес по SEO оптимизация.
 • Липса на дългосрочно обвързване

Минуси:

 • Липса на гъвкавост по време на процеса, защото всичко е предварително дефинирано.
 • След определен период от време може да се намали значително ефективността. Тъй като се прави еднократно, след време тези методи за оптимизация може да не бъдат толкова ефективни, колкото са били в момента на тяхното осъществяване. Това се дължи на честите (ежедневни) актуализации, които се извършват в алгоритъма на Google и другите търсачки.
 • В повечето случаи не могат да се обхват всички компоненти и се работи само по първостепенните като се неглижират второстепенните, което от своя страна би рефлектирало върху крайния резултат.
 • Не е подходящ за сайтове в средно и високо конкурентни бизнес ниши.
 • Резултатите може да са незадоволителни.

Според нас:

Този модел е подходящ за клиенти, които искат да подобрят определен компонент в SEO оптимизацията на сайта си като: мобилна оптимизация, подбор и анализ на ключови думи, формиране на семантично ядро, разписване на мета данни и др. Характерното при него е, че не може да покрие голяма част от компонентите в SEO оптимизацията и поради тази причина е подходящ само за сайтове, които оперират в ниско конкурентни бизнес ниши. При положение, че вие използвате такъв модел за ценообразуване и оперирате в средно и високо конкурента бизнес ниша е строго препоръчително да използвате към него и допълнителни почасови услуги с цел да се валидира и актуализира текущото ниво на SEO оптимизацията на сайта. Това е необходимо поради прекалено честите (ежедневни) актуализации в алгоритмите на големите търсачки.

5. Pay for Performance (Плащане за резултат)

Това е един от най-трудно изпълнимите модели за ценообразуване, защото както всеки знае, никои не може да гарантира резултати в Google и другите търсачки. При този модел цената на SEO оптимизацията е обвързана с предварително дефинирани резултати. При положение, че фирмата успее да изпълни заложените в договора резултати, само тогава се заплаща предварително договорената ставка или процент. Резултатите, които се проследяват могат да бъдат: органичен трафик, средни позиции на ключовите думи в Google, Pay Per Lead (Lead Generation), Conversions, ROI, ROMI и др. Този модел за определяне на цена при SEO оптимизацията се предлага само от фирми, които са убедени във възможността си да изпълнят заложените цели. В противен случай усилията й ще останат невъзнаградени.

Плюсове:

 • Плащате само за реално постигнати резултати.
 • 0% риск от инвестиция в SEO оптимизация.
 • Знаете предварително какво ще заплатите и при какви резултати.
 • Не се притеснявате, че SEO агенцията не работи приоритетно по вашия сайт.
 • Не се ангажирате с изпълнение на отделни компоненти, защото всичко се реализира от фирмата изпълнител.

Минуси:

 • Дългосрочни договори. Едва ли има фирма, която би инвестирала 6-12 месеца в даден проект като през този период не получава или получава символично възнаграждение за вложения от нея труд. Поради тази причина предлагането на такъв модел за определяне на цена при SEO оптимизацията е обвързано с дългосрочни договори 24 – 36 месеца.
 • Подходящ предимно за големи фирми със сериозни и дългосрочни намерения.
 • По-високи разходи за SEO оптимизация (успоредно с увеличаване на резултатите се увеличава и ставката или процентът, който се дължи за предоставяната SEO услуга). В определени случаи този модел на ценообразуване може значително да надхвърли разходите за SEO оптимизация спрямо другите модели (например: месечните абонаментни планове).
 • Пропуснати ползи – въпреки че няма да имате разходи по SEO оптимизацията на сайта ви, ако не бъдат постигнати предварително заложените резултати може да се окаже, че през този период сте можели да генерирате много повече продажби, ако оптимизацията на сайта ви е правена по-ефективно.

Според нас:

Това е бъдещето в ценообразуването на SEO (Search engine optimization) и дигиталния маркетинг. Чрез този модел цената на SEO оптимизацията е най-справедлива както за клиентите, така и за фирмата предлагаща услугата. В най-близко бъдеще ние от SEOsof очакваме да преминем изцяло към този модел на ценообразуване за услугите, които предлагаме. Към момента имаме няколко тестови клиенти по този модел. При тях се наблюдават много добри резултати и след като стиковаме всички процеси и процедури ще започнем да предлагаме този модел на ценообразуване масово на всички настоящи и потенциални клиенти.

6. Profit Sharing (Споделяне на печалба)

Този модел по-скоро може да се дефинира като сътрудничество, отколкото като отделна и външна услуга. Характерното при него е, че клиента и фирмата предлагаща SEO оптимизацията стават съдружници в бизнеса и споделят печалбата в предварително определени процентни съотношения помежду си. За разлика от плащането за резултат, където заплащането става след като се изпълни предварително определена цел, в споделената печалба се изплаща процент от всяка реализирана от клиента продажба.

Плюсове:

 • 0% риск от инвестиция в SEO оптимизация.
 • Заплащате процент само при реализирани продажби от органичния трафик.
 • Нямате ангажимент относно оптимизацията на сайта, всичко се изпълнява от SEO агенцията.

Минуси:

 • Дългосрочно обвързване.
 • В определен период от време сумата, която заплащате за SEO оптимизация (в конкретния случай партньорство) може значително да надхвърли сумата, която бихте заплатили, ако ползвате други методи за ценообразуване.
 • Отчетността става все по-трудна, защото дигиталния маркетинг става все по-комплексен и каналите се преплитат все повече, следователно по-трудно се дефинира кой канал е генерирал и кой е асистирал (подпомогнал) продажбата. Това от своя страна може да доведе до противоречия и конфликти за отчетността между двете страни.

Според нас:

Този модел определяне на цена при SEO оптимизацията не е от най-предпочитаните, защото при него се измества фокусът от SEO (Search engine optimization) и се набляга върху съдружието (партньорството), следователно вече се навлиза в други аспекти на бизнеса като: ценовата политика, бизнес стратегия и др. Има редица фирми, които предлагат този модел на ценообразуване при положение, че видят реален потенциал в определен проект.

Заключение

Няма one size fits all модел за ценообразуване в SEO оптимизацията. Всичко е индивидуално и зависи от редица фактори, като: конкуренция в бизнес нишата, големина на сайта, бизнес целите на компанията и др. Един вид ценообразуване може да е подходящ за определен проект, но може да не е подходящ за друг. Всеки модел има своите предимства и недостатъци, важното е да се определи този, който най-добре се вписва в нуждите на вашия бизнес.