Професионални SEO услуги за популяризиране на сайт в Google

Подобрете своето онлайн присъствие чрез ефективни SEO услуги за популяризиране на сайт в Google

Ще ви запознаем със SEO услугите за популяризиране на сайтове в Google, които предоставяме и използваме в цялостния процес по SEO оптимизация на сайт. Чрез тези SEO услуги ние подобряваме класирането, популярността и видимостта на сайтовете в търсещите машините като: Google, Yahoo, Bing, Yandex, DuckDuckGo, Baidu, Aol и други.

Изпреварете конкурентите си и започнете да привличате повече клиенти за вашия бизнес от Google.

Заявете персонална ценова оферта за SEO оптимизация на вашия сайт.

SEO услуги

(Списъкът включва, но не се изчерпва със следните SEO услуги)

SEO услуги за популяризиране на сайт в Google

SEO одит (анализ)

Основен процес при стартирането на оптимизация на всеки един сайт е изпълнението на технически SEO одит. Този процес е задължителен и предхожда всички други етапи. Целта на този технически SEO анализ е да бъдат идентифицирани и отстранени всички грешки, които не позволяват на сайта да се класира добре в търсещите машини. Всяка една фирма за SEО оптимизация приоритизира различни компоненти, които според нея са важни и оказват влияние върху алгоритмите на търсачките, следователно резултатите от техническия анализ могат да се различават драстично. Изключително важно е всички грешки и проблеми, които са идентифициране в техническия SEO одит да бъдат отстранени колкото се може по-бързо и пълно. В 99.99% от случаите е необходима намесата на програмист, който да коригира техническите грешки и пропуски. Скоростта и пълнотата за фиксирането на грешките са критични за крайните резултати от процеса по SEO (Search Engine Optimization). Бързото и пълно коригиране на грешките и пропуските е правопропорционално с крайните резултати. Колкото по-бързо се отстранят пропуските, толкова по-бързо ще се генерират положителни резултати, респективно колкото по-бавно и частично се фиксират грешките, толкова по-бавно ще се генерират положителните резултати. SEO одитът е фундаментална SEO услуга за популяризиране на сайт в Google, върху която стъпват всички останали процеси свързани със SEO (Search Engine Optimization).

SEO стратегия

SEO стратегията може да се разгледа образно като бизнес план. В този бизнес план се обхващат множество компоненти, които трябва да се усъвършенстват и/или редактират, за да може цялостния процес по оптимизиране на сайта да върви гладко и в правилната посока. SEO (Search Engine Optimization) от много време вече не е отделен и изолиран процес. Следователно в SEO стратегията трябва да се обхват и допълнителни елементи, които първоначално могат да бъдат отчетени от отделни потребители като нерелевантни с процеса по оптимизация на сайта. SEO оптимизацията не е едностранен процес и в него участват много страни. Има множество потребители, които мислят, че в процеса по SEO оптимизация те няма да имат никакви ангажименти свързани със сайта им. Също така те смятат, че фирмата за SEO оптимизация слага някакъв магически код в сайта им и „абракадабра“ магията се случва. Тези потребители не осъзнават, че в процеса по оптимизиране на сайта се налага да се направят редица технически и визуални промени. Може да се наложи и частичен или пълен редизайн на сайта, с помощта на който да се подобри неговата използваемост (Usability), следователно да се подобри и потребителското изживяване (UX), което е един от най-силните ранкинг фактори в алгоритъма на Google и другите големи търсещи машини. SEO стратегията е ключова SEO услуга за популяризиране на сайт в Google и чрез нея се изгражда цялостен план за SEO (Search Engine Optimization).

SEO съдържание

Безспорно съдържанието на всеки един сайт е най-важния елемент в неговата оптимизация и тук идва добре познатата фраза “Content Is King”. Все още има потребители, които смятат, че могат да се класират добре в търсещите машини, без да имат качествено и полезно съдържание в сайта си. Ще ви издам една малка тайна – вече не става така. Без качествено и полезно съдържание, което да е ангажиращо, интересно, да решава проблемите на потребителите няма как да се случат нещата. В ерата на самообучаващите се системи и изкуствения интелект, SEО оптимизацията не може да се реализира със съдържание тип „колкото да има нещо за запълване“ или съдържание писано само за търсачките с безсмислени и неестествени повторения на ключови думи в него. С все по-голямото разрастване на семантичното търсене, съдържанието и неговото качество се превръщат в един от най-важните компоненти в SEO оптимизацията, респективно следва да бъде с един от най-високите приоритети в процеса по оптимизиране на сайта за търсещите машини. Именно поради тази причина трябва да се работи само с добри и утвърдени копирайтъри, които могат да създават уникално, полезно, въздействащо и същевременно оптимизирано съдържание.

SEO консултация

Консултацията със SEO специалист е изключително важна. Всеки един специалист в областта на SEO (Search Engine Optimization) може само с един бърз поглед на сайта да ви каже 10-15 от най-критичните неща, върху които трябва да се работи, а при един по-задълбочен анализ могат да се идентифицират няколко десетки, дори стотици елементи, които трябва да бъдат редактирани и/или усъвършенствани. SEO консултацията може образно да се разгледа като консултация с лекар, защото той преглежда пациенти и им назначава необходимите изследвания. На база резултатите от изследванията в комбинация с експертизата на лекаря се назначава съответното лечение и се изписват необходимите медикамент. В последствие пациентът сам решава дали да спазва точно назначеното му лечение, или да импровизира и да се самолекува. Положението със SEO оптимизацията е много сходно. SEO специалиста преглежда съответния сайт и го анализира детайлно чрез множество SEO инструменти. На база резултатите от анализа в комбинация с експертизата на SEO специалиста се изписва „лечение“ на сайта под формата на препоръки и предложения. В последствие собственика на сайта решава дали да спазва точно назначеното „лечение“ на сайта, или да импровизира. Както SEO оптимизацията, така и лечението са двустранни процеси, което означава, че експертите назначават „лечение“, но неговата реализация остава в ръцете на клиента/пациента. При положение, че „лечението“ не се следва точно и се импровизира това ще рефлектира негативно върху крайния резултат. Ние смятаме, че след като сте се обърнали към специалист трябва да се вслушвате в него, защото той има богат опит и експертиза, следователно нещата, които ви казва не си ги е измислил „ей така“. Специалистите споделят ефективни методи, които са натрупали с години работа, опит и know-how, а вашата единствена грижа трябва да бъде как да ги спазвате точно и бързо. SEO консултацията е изключително важна SEO услуга за популяризиране на сайт в Google.

Ключови думи и семантично ядро

Преди време се оптимизираше по една ключова дума на страница, което в момента не е актуално и ефикасно. В момента съдържанието на сайта трябва да бъде клъстеризирано в отделни теми и подтеми и да се формира семантично ядро. След като се подберат точните ключови думи, следва структурата на сайта да бъде формирана въз основа на съответните клъстери за отделните теми и подтеми. Колкото по-голямо и добре формирано е семантичното ядро, толкова повече органичен трафик ще се генерира в сайта, което е една от основните цели на всяка една SEO оптимизация. Семантичното ядро и ключовите думи трябва непрекъснато да се разширяват и оптимизират, следователно да се създават и/или редактират нови целеви страници по съответните клъстери от ключови думи. В ерата на семантичното търсене, самообучаващите се системи и изкуствения интелект, правилния подбор, анализ и формиране на семантично ядро е изключително важно и стои в основата на всяка една ефективна SEO оптимизация. Структурата на сайта трябва да бъде формирана на база клъстерите и семантичното ядро, като същевременно трябва да има ясна и логическа свързаност. Това от своя страна би помогнало както на потребителите да се ориентират и навигират по-лесно в сайта, така и на търсачките да го обхождат по-интелигентно.

On-page оптимизация

On-page SEO е оптимизация на ниво страница (вътрешна оптимизация на сайта). Всяка една целева страница следва да бъде оптимизирана индивидуално. Понятието On-page SEO е много общо и всеобхватно, но в него могат да се отразят някои основни универсални компоненти в оптимизацията на сайтове като: мета данни и тагове, съдържание, ключови думи и семантично ядро за съответната тема, оптимизация на изображенията (атрибути alt и title за изображенията), структурирани данни (schema.org), скорост, имплементация на AMP (Accelerated Mobile Pages), подобряване на конверсиите (CRO), подобряване на потребителското изживяване (UX), подобряване на удобството и използваемостта на страниците (Usability) и много други. Всяка една целева страница следва да бъде оптимизирана перфектно, както за потребителите, така и за търсещите машини. Именно поради тази причина ние от SEOsof използваме специален чеклист, в който са обхванати всички важни според нас компоненти за оптимизация на всяка една страница. Чрез използването на този чеклист, ние подсигуряваме, че няма да бъде пропуснат нито един важен елемент от оптимизацията на всяка индивидуална страница. Нито една страница в сайта не трябва да се подценява или омаловажава и всичките страници следва да се разглеждат и третират като целеви.

On-site оптимизация

On-site SEO е оптимизация на ниво сайт (вътрешна оптимизация на сайта). On-site оптимизацията е глобална и обхваща целия сайт за разлика от On-page SEO, където се обхващат и оптимизират индивидуални целеви страници. On-site оптимизацията също е относително всеобхватна, но някои от най-важните елементи, които обхваща са: структура на сайта и нива на вложеност, дублирано съдържание, оптимизация на URL адресите, формиране на User Friendly и Search Engine Friendly (SEF) адреси, оптимизация на страниците от страницирането, дефиниране на канонични URL адреси, оптимизация на вътрешната линк маса, настройки на основни 301 редиректи, файл robots.txt, карти на сайта (HTML и XML формат), оптимизация на изходящите линкове, оптимизиране на страници за грешки 404 и 50Х, правилно оптимизиране на многоезичността на сайта, оптимизиране на филтрите и много други. On-page и on-site оптимизацията са взаимосвързани и съставляват неделима част от цялостния процес по оптимизация на сайтове за търсещи машини. Ние от SEOsof знаем как да придвижим on-page и on-site оптимизацията на сайта безпроблемно и ефективно.

Off-page оптимизация

Off-page SEO е оптимизация извън пределите на сайта (външна оптимизация на сайта). Има редица бизнес ниши, в които външната оптимизация е изключително важна и без нея няма опция да се постигат добри резултати, дори с перфектно изпълнение на on-page и on-site оптимизацията. Характерното за off-page оптимизацията е, че при нея реално не се извършват технически промени в рамките на сайта, а всичко се прави на отделни и независими от сайта външни източници. Много потребители грешно тълкуват понятието външна оптимизация и го свързват само и единствено с изграждане на обратни връзки към сайта (link building). Към off-page оптимизацията се причисляват и много други елементи като: брандинг, цитирания и споменавания на бранда, изграждане на онлайн репутация и авторитет, социални сигнали и други. Всички тези външни фактори помагат на Google и другите големи търсещи машини да определят авторитета и популярността на всеки един сайт в интернет. Колкото по-висок авторитет има един сайт в очите на търсачките, толкова по-голяма тежест получава, респективно се подобрява неговата видимост и класиране в резултатите на търсещите системи.

Локална оптимизация

В определени бизнес ниши голяма част от търсения са локални, дори има бизнес ниши, в които всички търсения са локални. Това важи в пълна сила за туристическия, хотелиерския и ресторантьорския бизнес. По-голяма част от потребителите биха търсили чрез следните фрази „Хотел в Банско“, „пиано бар в центъра на София“ и „ресторант в центъра на София“, отколкото само чрез „Хотел“, „Пиано бар“ и „Ресторант“. При този тип търсения дори без да се използва модификатор за локация (София, Банско и др.), умна търсеща машина като Google ще ви локализира по IP и отново ще ви покаже локални резултати. Това показва колко е важно за бизнесите, които оперират в такива ниши да се фокусират върху локалната оптимизация. Локалната оптимизация не обхваща само и единствено хотелиерският и ресторантьорския бизнес, а и редица други ниши, които имат явно обособена физическа локация и оперират в нея. Такива ниши са: зъболекари, доктори, адвокати, нотариуси и други. Специфичното в локалната оптимизация е, че трябва задължително да се направи регистрация в Google My Business, да се разпише със структурирани данни физическия адрес на компанията, да се направят регистрации в определени локални бизнес директории и каталози, да се изграждат обратни връзки, цитирания и споменавания от локални източници, да се събират ревюта и отзиви, както и много други. Локалното SEO (Search Engine Optimization) е изключително подценяван елемент в цялостния процес по оптимизиране на сайта, но в определени бизнес ниши тя е най-важният компонент. Локалната оптимизация е една от фундаменталните SEO услуги за популяризиране на сайтове в Google, която обхваща всички бизнеси, които имат физическо (локално) представителство, в което обслужват клиентите си.

Анализ на конкуренцията

Изключително важно е още преди да се стартира процеса по оптимизация на сайта да се идентифицират основните конкуренти в бизнес нишата. По този начин може да се определи колко е силна конкуренцията и какви ресурси (финансови и времеви) биха били необходими, за да може сайта да е конкурентноспособен в съответната бизнес ниша. Ресурсите необходими за оптимизацията на сайта са правопропорционални на конкуренцията в съответната сфера на дейност. Колкото по-конкурентна е, толкова повече ресурси ще бъдат необходими, респективно колкото по-малка е конкуренцията, толкова по-малко ресурси биха били необходими за оптимизация на сайта. Нивото на конкуренция е изключително важно да се определи коректно, защото това е основен компонент, който оказва влияние при ценообразуването на SEO оптимизацията в комбинация с моментното състояние на сайта. Анализът на конкуренцията е всеобхватен процес, но той е жизнено важен за изграждането на точна и ефективна стратегия за оптимизация на сайта. Няма опция във високо конкурентна бизнес ниша с малки ресурси (времеви и финансови) да се постигнат добри резултати на фона на конкурентите, които инвестират крупни суми за създаване на качествено съдържание, изграждането на високо авторитетни обратни връзки, подобряване на потребителското изживяване (UX), подобряване на използваемостта на сайта (Usability), както и други силни фактори, свързани със SEO оптимизацията. Има много високо конкурентни бизнес ниши, в които без наличието на големи ресурси (финансови и време) е безсмислено да се стартира процес по SEO (Search Engine Optimization) и трябва да се търсят други канали, чрез които да се осъществява дигиталния маркетинг и популяризирането на сайта. Анализът на конкуренцията е основна SEO услуга за популяризиране на сайт в Google. Без правилно да се дефинира нивото на конкуренцията и да се определят необходимите ресурси (време и финансови) процеса по SEO оптимизация ще бъде неефективен.

Премахване на наказания наложени от Google

В резултат на използване на остарели или забранени (Black Hat) техники за SEO оптимизация е напълно възможно да бъдат наложени наказания от страна на Google. В много голяма част от случаите собствениците на такива сайтове дори не подозират, че имат наложено наказание. Наказанията, които налагат от Google могат да се разгледат в две основни категории: алгоритмични и ръчни наказания. Също така съществуват и други типове наказания, които представляват персонализирани филтри, но те не могат точно да се квалифицират към основните категории, защото съществуват, както автоматични персонализирани филтри, така и ръчни филтри, налагани от Google модератори. Ръчните наказания сами по себе си са най-лесни за идентификация и отстраняване, защото при налагане на такъв тип наказание, собствениците на сайта получават известие в Google Search Console, че имат наложено ръчно наказание, както и причината за неговото налагане. Алгоритмичните наказания от своя страна са по-трудни за идентификация и отстраняване, защото не се получава никакво известие, че сайтът е бил засегнат от такова алгоритмично наказание, респективно трябва да се следят всичките ъпдейти и времевият интервал на тяхното пускане с цел да се идентифицира вида на наказанието. След като се идентифицира следва да се предприемат необходимите мерки, за „лечение“ на сайта според типа на наказанието. Най-известните ъпдейти са най-страшните животни в SEO индустрията, а именно: „Панда“ и „Пингвин“. Персонализираните филтри от своя страна могат да се налагат както ръчно, така и автоматично. Те са най-трудни за идентифициране и отстраняване, защото не се получава известие, слагат се персонално на определени сайтове и по този начин могат да не се засегнат други сайтове за разлика от алгоритмичните наказания, където е възможно цели сфери и бизнес ниши да бъдат засегнати успоредно. Най-известните примери за такива филтри са: пясъчната кутия (sandbox), суплементален индекс, минус определен брой позиции в SERP (Search Engine Result Pages) и други. Премахването на наказания наложени от Google е една от най-важните SEO услуги за популяризиране на сайт, защото каквито и усилия да се влагат в определен проект при положение, че той има наложено наказание те няма да генерират положителни резултати и ще бъдат неефективни.

Подобряване на конверсиите (CRO)

Подобряване на конверсиите (CRO) е един от основните проблеми на всеки един онлайн бизнес. На фона на огромната конкуренция в интернет е изключително трудно да се преобразуват посетителите в клиенти. Дори популярността на сайта е да е голяма и да се генерира огромно количество трафик чрез различни маркетингови канали, ако този трафик не се трансформира в реални клиенти и продажби това би довело до сериозни проблеми, защото този трафик реално не е ликвиден и не води до генериране на необходимите приходи на компанията. Това е изключително важен процес, на който трябва да се даде много висок приоритет от всеки един собственик на онлайн базиран бизнес. Няма как компонентите, които оказват влияние върху конверсиите да бъдат унифицирани, защото върху всяка една бизнес нишата и върху всяка една целева аудитория (buyer personas) влияят различни елементи. Това е причината, поради която трябва да се действа персонализирано спрямо конкретния проект. Подобряването на конверсиите е изключително комплексен, непрекъснат и постоянно усъвършенстващ се процес, който трябва да намери отражение във всеки един етап от цялостната бизнес стратегия.

Подобряване на потребителското изживяване (UX)

Безспорно потребителското изживяване (User Experience – UX) през последните години се превърна в един от най-силните ранкинг фактори в алгоритъма на Google, като бъдещите тенденциите са то да получава още по-голяма тежест. Търсещите машини са осъзнали, че най-обективния измерител за качеството на един сайт е това как потребителите взаимодействат с него. Когато един сайт предлага добро потребителско изживяване (UX) и посетителите се ангажират и взаимодействат повече с него, това от своя страна е ясен сигнал за търсещите машини, че този сайт е качествен и решава проблемите на потребителите, следователно търсачките подобрят класирането му. Подобряването на потребителското изживяване е много комплексен процес и обхваща множество аспекти в него, следователно не трябва да се разглежда като изолиран процес. Няма универсална формула за подобряване на потребителското изживяване, защото всеки един проект е индивидуален и върху него оказват влияние различни компоненти. Също така елементите, които оказват влияние върху потребителското изживяване са специфични за различните сегменти от потребители (buyer personas) и това, което оказва благоприятно влияние върху един сегмент, може да рефлектира негативно върху друг. Това е причината да не могат да се унифицират компонентите, които оказват положително влияние върху потребителското изживяване, защото са строго специфични за всеки един проект и свързана с него целева аудитория.

Подобряване на използваемостта на сайта (Usability)

Използваемостта на един сайт (Usability) е в много тясна и силна връзка с потребителското изживяване (UX) и с конверсиите. Поради тази причина трябва да се обърне изключително внимание на функционалността на сайта. Подобряването на използваемостта на сайта е изключително комплексен процес. Различните сегменти от потребители има различни потребности, следователно определени функционалности могат да оказват положително влияние върху определени потребителите и успоредно с това да оказват негативно влияние върху други. Според спецификата на проекта и целевата аудитория (buyer personas) се определят елементите, които биха подобрили използваемостта на сайта. Няма магическа формула, която да действа върху всички бизнес ниши и всички сегменти от потребители, но съществуват елементи, които могат да се разгледат като универсална пресечна точка, а именно: до колко сайтът е удобен за използване през различни устройства (от настолни компютри през таблети до мобилни устройства), скоростта на зареждане (никой не обича бавните сайтове), ясната структура и лесното навигиране (никой не иска объркани и дезориентирани потребители в сайта си), правилна стилизация, форматиране и предоставяне на съдържанието и много други. Също така трябва да се вземат под внимание редица индивидуални и специфични елементи, които оказват влияние върху използваемостта на сайта (Usability) според съответната целева аудитория и да се имплементират и/или усъвършенстват.

Оптимизация за гласово търсене

Над 60-65% от всички търсения в Google вече се осъществяват през мобилни телефони. Именно поради тази причина гласовото търсене набира все по-голяма популярност и бъдещите трендове са изцяло възходящи. Като прибавим и прогресивното увеличение в използваемостта на виртуални асистенти се очаква до 2020 г. над 50% от всички търсения да бъдат гласови. Оптимизацията за гласови търсения се различа коренно от стандартната, защото когато потребителите търсят гласово използват много по-разговорна реч за разлика от стандартното търсене. Дори да се търси сходна информация търсенията се различават коренно едно от друго. Гласовите търсения се правят предимно от мобилни устройства и голяма част от тях са с локална насоченост. При гласовите търсения се използва много по-голяма комбинация от ключови думи 6-8 или повече, за разлика от традиционните търсенията, където се използват предимно 2-4 ключови думи. Тези промени в начина на търсене трябва да намерят силно отражение в оптимизацията на сайтовете поради прогресивното им увеличение. Този тип търсения рефлектират изключително силно върху процеса по подбор и анализ на ключови думи и формирането на семантично ядро. Оптимизацията на сайта е продължителен процес, следователно при стартирането на процеса трябва да се взимат предвид бъдещите трендове в рамките на 6-12 месеца, защото точно тогава ще започнат да се генерират положителните резултати от SEO (Search Engine Optimization). При положение, че по време на стартирането на оптимизацията са взети под внимание бъдещите трендове, тогава ще могат да се очакват най-добрите резултати от провеждането на SEO кампанията. Оптимизацията за гласово търсене е ключова SEO услуга за популяризиране на сайт в Google, която трябва да бъде приоритизирана на най-високо ниво и да бъде заложена в основата на всяка една SEO оптимизация на сайт.

Заключение

Всички тези SEO услуги за популяризация на сайтове в Google са взаимосвързани етапи и са част от цялостния процес по оптимизирането на сайта. В днешно време с наличието на самообучаващи се системи (machine learning), RankBrain или така нареченият AI (изкуствен интелект) не можем да си позволим да се фокусираме само в отделни етапи за оптимизация на сайтовете и същевременно да игнорираме другите. Всички процеси трябва да се реализират успоредно, навременно и непрекъснато, за да има устойчиви във времето резултати.